Atraksione – Shkrel

Caves and Bats

Hiking tourism in the Northern Alps and in the Regional Nature Park Shkrel has gained popularity over recent years, attracting tourists from all over the world. Local municipalities and both national and international travel agencies are keen to develop this sector further by improving and diversifying mountain tourism services and products and adding new destinations and attractions to the existing network. Caves are one of the attractions increasingly visited by hiking tourists and cave researchers (speleologists) alike. However, a previous study has shown that there is still little awareness amongst local residents in the Northern Alps, tourism agencies / hiking guides and tourists about bats living in the caves of the region.

A conflict of interest is being creating between mountain tourism development and biodiversity conservation objectives, as some caves are legally protected as Protected Areas of Category III: Natural Monument, and most of them are protected habitats under the EU Habitat Directive. They are important habitats for bats which inhabit them for hibernation, as nursery colonies or during swarming. Bats are highly vulnerable to disturbances. In Albania, most species are legally protected and listed as priority species under the Council of Europe Emeralds and the European Union Natura 2000 Networks, respectively. This means, their conservation is of European importance and a requirement under EU environmental legislation.

This conflict of interests can only be resolved if the status and degree of disturbance of bat populations in hiking areas in the Regional Nature Parks Shkrel is evaluated and recommendations for the management of these caves are being elaborated. Furthermore it is considered to be essential to raise awareness amongst the local population, tourism agencies/ hiking guides and tourists for the conservation of bats. This would enable Protected Area Administrations and Authorities to identify and promote specific caves for tourism and others for biodiversity protection measures.

  Map Broshur

Report (1) Actionplan1.0

Actionplan1.0

 

 

 

 

 

Kanioni i Përroit të Thatë

Komuna e Shkrelit përshkohet nga kanioni i quajtur Përroi i Thatë, i cili ka një gjatësi prej 33 km. Përroi ka marrë emrin Përroi i Thatë, pasi pavarësisht se ndodhet në një nga zonat me më shumë reshje në Shqipëri, shtrati i tij nuk ka ujë. Për shkak të terrenit të theksuar karstik, në pjesën më të madhe të vitit, ka rrjedhje nëntokësore. Vetëm në kohë rrebeshesh të mëdha, përroi mund të ketë rrjedhje mbitokësore.

Në Zagorë (Poicë) përroi ngushtohet duke formuar një kanion me thellësi 20-30 m. Këtu përroi ngushtohet aq shumë sa ka vende ku drita nuk depërton. Kalimi në tërë gjatësinë e kanionit është i vështirë dhe nuk është e lehtë ta përshkosh të gjithin. Kjo pjesë e kanionit për vetë veçantinë natyrore që ka është shpallur monument natyre. Në Dedaj, në të majtë të rrugës, përroi merr përsëri formën e kanionit. Në faqet shkëmbore veprimtaria e ujit ka formuar guva e zgavrime karstike me forma shumë interesante, disa prej të cilave për nga madhësia mund të konsiderohen shpella. Përthyerjet e dritës nëpër faqet shkëmbore e bëjnë shëtitjen nëpër kanion shumë të bukur. Shëtitja në këtë pjesë të kanionit mund të bëhet nga kushdo pasi nuk paraqet asnjë vështirësi.