Festat Tradicionale

Festa fetare në Kelmend
Tamarë
Zoja ndihmëtare 24 Maj
Zoja Rruzare 07 Tetor
Zoja e Trieshit, çdo të dielë të parë të muajit Tetor
Selcë
Zoja Rruzare 07 Tetor

Vermosh
Shën Pjetri e Shën Pali 29 Qershor
Shën Gjoni 29 Gusht

Vukël
Zoja Ndihmëtare 24 Maj

Lepushë
Zoja Ndihmëtare 24 Maj

Qafë Predelec
Shën Rroku 16 Gusht
Shën Prenda 26 korrik

Brojë
Zoja Ndihmëtare 24 Maj

Grabom
Zoja Ndihmëtare 24 Maj

Nikç
Zoja Ndihmëtare 24 Maj

Kozhnje
Zoja Ndihmëtare 24 Maj

Festa tradicionale
Tamare
Hëna e plotë, çdo të shtunë të tretë të muajit Gusht

Qafë Predelec
Logu i Bjeshkëve, çdo të shtunë të dytë të muajit Gusht.